Трифон Нешков  от София  в лично качество и с лични средства дари  10 броя антидекубитални матраци на хоспис „Добролюбие“. Той сподели, че идеята за дарението се е породила от една статия, според която 54 заведения за палиативни грижи са преустановили дейността си. Всичко това се случва на фона на острата нужда от подобен тип здравни заведения. Това поражда интерес у него и решава да подпомогне някоя добра практика. След кратко проучване се спира на кърджалийския хоспис.

Нешков сподели, че почти цялата си професионална кариера през последните 20 години е посветил на здравеопазването и тази му ангажираност формира вътрешното му убеждение да направи нещо за онеправданите лечебни заведения –хосписи.

Управителят на хосписа – Здравко Карамитев – благодари на дарителя за благородния жест и му връчи „Божият ключ“ – графика на Христо Габеров.

Изпълнителият директор на МБАЛ „Д-р Атафовски също благодари на Нешков за дарението и подчерта, че въпреки трудните времена има хора с такава мисия.

Това показва, че все пак ние се стремим към едно солидарно общество. „Дарението е направено на точното място. Хосписът е с 10 годишна история и се развива успешно през годините. Нуждае се от обществена и от институционална подкрепа, за да отговори на потребностите на гражданите“, каза още проф.Черезов