Членовете на работодателската организация активно подпомагат редица социални, екологични, спортни, културни и други проекти

На празнично заключително годишно събрание, което се проведе в комплекс „Меаца“,  членове на КРИБ – Кърджали събраха средства, които дариха за нуждите на Хоспис „Добролюбие“. Лично Здравко Карамитев, управител на хосписа, благодари за инициативата и изрази задоволство, че напоследък все повече нараства социалната отговорност на бизнеса в региона и се надява това да продължава  за в бъдеще, като се развива в партньорство.

КРИБ – Кърджали заема водеща позиция в региона сред работодателските организации, както с най-големия си членски състав, така и с постоянната си активна дейност. КРИБ в Кърджали освен, че защитава интересите на работодателите в региона, взема активно участие в редица обществено-значими мероприятия. Участва активно в регионалните съвети по образование, развитие, трудова заетост и в други сфери от живота на Кърджали.

Доста фирми и организации от региона вече имат ясно дефинирана и активна социално-отговорна политика.Членове на КРИБ активно подпомагат редица социални, екологични, спортни, културни и други проекти в региона,  заяви Лазар Поповпредседател на УС на КРИБ в Кърджали

Хоспис „Добролюбие“ е дъщерно дружество на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД, изграден по проект на Програма ФАР през 2008г. Основната цел на хосписа е повишаване качеството на живот на хора,  болни от нелечими болести и техните семейства . Полагат  се както медицински грижи, така и грижи фокусирани върху намаляването и превенцията на страданието на пациентите, чието състояние не се влияе от методите на съвременната медицина.

Източник: novjivot.info