Символично бе изпратено отворено писмо от Националната Асоциация на хосписите в България за интегрирането им в здравната система на страната

Всяка втора събота от месец октомври се чества Световния ден на милосърдието и палиативните грижи.

Хоспис „Добролюбие“ го отбеляза със символично изпращане на отворено писмо от Националната Асоциация на хосписите в България, посредством балони. Писмото вече е изпратено официално до всички институции, имащи отношение към хосписните и палиативни грижи.

Пациенти, служители и гости изпратиха писмото с голяма надежда и очакване най-сетне да се обърне внимание на институциите, предлагащи палиативни грижи в България.

Проф. д-р Тодор Черкезов – изпълнителен директор на болницата – и Здравко Карамитев – управител на хосписа – пуснаха два бели гълъба като символ на мир, любов и надежда, с убедеността, че моментът за интегриране на хосписите в здравната система вече е настъпил.

Управителният съвет на асоциацията смята, че е настъпил моментът за интегриране на хосписите в здравната система на страната!

Настояваме за бързи промени в нормативната уредба, отнасяща се до хосписните грижи!

Настояваме за включване на хосписите в новия здравен модел, като основен доставчик на палиативни и хосписни грижи!

Настояваме за хосписите да са доставчици на определени социални услуги!

Декларираме нашата готовност за участие на наши експерти в работни групи за изработване на необходимите нормативни документи!

Източник: novjivot.info