Бели гълъби полетяха от хоспис „Добролюбие“ в Световния ден на милосърдието и палиативните грижи

Символично бе изпратено отворено писмо от Националната Асоциация на хосписите в България за интегрирането им в здравната система на страната […]