Трифон Нешков от София в лично качество и с лични средства дари 10 броя антидекубитални матраци на хосписа. Той сподели, че идеята за дарението се е породила от една статия, според която 54 заведения за палиативни грижи са преустановили дейността си. Всичко това се случва на фона на острата нужда от подобен тип здравни заведения. Това поражда интерес у него и решава да подпомогне някоя добра практика. След кратко проучване той се спира на хоспис „Добролюбие”.

Г-н Нешков сподели, че почти цялата му професионална кариера през последните 20 години е посветил на здравеопазването и тази му ангажираност формира вътрешното му убеждение да направи нещо за онеправданите лечебни заведения –хосписи. Като пожела успех на хоспис”Добролюбие” в благородната им мисия, той изрази своята увереност, че ще продължи сътрудничеството и в бъдеще.

Управителят на хосписа Здравко Карамитев благодари на Трифон Нешков за изключително полезното за институцията дарение. В жест на благодарност му връчи „Божият ключ”- графика на Христо Габеров, с надежда,че г-н Нешков ще стане посланик на доброто и ще популяризира разкритата арт-галерия ”Милосърдие” в лечебното заведение.

Изпълнителният дирекор на МБАЛ ”Д-р Ат.Дафовски” проф. д-р Тодор Черкезов от свое име благодари за дарителския жест, като подчерта, че въпреки трудните времена, в които живеем, има хора който искат да помогнат на нуждаещите се. Това показва, че все пак ние се стремим към едно солидарно общество. Дарението е направено на точното място. Хосписът е с 10-годишна история и се развива успешно през годините. Нуждае се от обществена и от институционална подкрепа, за да отговори на потребностите на гражданите.

Източник: novjivot.info