На учредителното събрание присъстваха управителите на два хосписа от Кърджали – управителите на мобилен хоспис „Рай“ госпожа Севинч Ахмед  и  управителят  на хоспис „Добролюбие“ Здравко Карамитев, който е и един от инициаторите за създаването на асоциацията.

За председател на асоциацията бе избран доц. д-р Димче Миладиноски, д.м., собственик и управител на хосписи „Миладиноски“ в град Черноморец и град Поморие.

За заместник-председател бе избран Здравко Карамитев.

В управителния съвет влизат създателите на първия хоспис в България, хоспис „Филаретова“ гр. София госпожа Даниела Тошева и госпожажа Ася Шопова, както и управителят на хоспис „Царица Елеонора“ госпожа Марияна Петрова от Варна.

Учредителите очертаха няколко основни приоритета на неправителствената организация:

  • Интегриране на хосписите в здравната система на България чрез осигуряване на обществен ресурс за хосписните и палиативни грижи;
  • Подготвяне на стандарт за хосписните грижи;
  • Създаване на национален регистър на хосписите;
  • Мерки за ограничаване на бързо нарастващата тенденция за извършване на специализирани хосписни грижи от организации и институции, които не са регистрирани, като лечебни заведения /например Домове за медико-социални услуги/

Източник: novjivot.info