Мюжгян Адем – главна медицинска сестра, специално за „Форум Медикус“

– Прилагането на специалните сестрински грижи на практика, паралелно с психологичната подкрепа – както на болния така и на близките, се оказа не толкова лесна задача за нас, специалистите по здравни грижи. Най-тежък беше периодът на работа по КП 297, когато обслужвахме онкологично болни в терминален стадий на заболяване. Случаите бяха тежки и усложнени, изискващи изключителен дух, воля и професионализъм. Трудностите и тревогите в процеса на работа в хосписа ни превърнаха в семейство, което и в извънработно време се събира и общува! За мен важното е да работим с дух и увереност, независимо от проблемите около нас. Приемам професията на медицинска сестра много над реалните потребности – тази професия е призвание и изисква милосърдие, състрадание и добролюбие. Ако не ги носиш в сърцето си, то тогава не си направил правилния избор.

Дефицитът на медицински сестри е много сериозен и в близко бъдеще се очертава задълбочаваща се криза за медицински кадри. Нашата БАПЗГ постоянно алармира за проблема, за липсата на кадри, за отлива на млади хора да се обучават за медицински специалисти. Професията ни за съжаление се превърна в непривлекателна. Ако в скоро време не се вземат необходимите мерки, очаквам колапс на здравната система.

На сегашния етап се справяме, като 50 на сто от здравните специалисти са пенсионери или съвместители от болницата. За съжаление нямам положителна визия за ситуацията след 10 години.

Източник: Форум Медикус