На специална церемония по повод на 10-годишнината на хоспис „Добролюбие“, на 2 ноември т.г. в конферентната зала на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ екипът на хосписа бе удостоен с почетен знак за хуманизъм. Грамотата бе връчена на управителя на хосписа Здравко Карамитев лично от изп. директор на болницата проф. Тодор Черкезов.

Здравко Карамитев, от своя страна, връчи три приза „Добролюбие“: на проф. Цекомир Воденичаров, декан на Факултета по обществено здраве към МУ в София; на неговия заместник и председател на Националната асоциация по геронтология – проф. Красимир Визев; на проф. Тодор Черкезов – изп. директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“.

Годишнината на хосписа бе повод за специална лекция „Актуални социално-медицински проблеми на възрастните и старите хора“ на проф. Кр. Визев.

Ръководството на хоспис „Добролюбие“ награди медии за активност в популяризирането на дейността и ролята на лечебното заведение. Сред наградените са: Общинското радио „Кърджали”, в. „Нов живот“, в. „Арда“, в. „Родопи 24 по 7“, както и сайтът „Кърджали БГ-вести“.