Организираната по случай 10 годишния юбилей на Хоспис „Добролюбие“ инициатива „Сготви за баба“ привлече вниманието на екипа на закусвалня „Престиж“. В тази връзка, днес пациентите на хосписа бяха нагостени с вкусен обяд.

Напомняме, че до края на октомври 2018г. ще се организират и инициативи, свързани с проблемите на възрастните хора, както и проблемите на институциите, полагащи грижи за тях.

Ще има мероприятия, свързани благотворителната дейност на арт галерия „Милосърдие“, която е разположена в хосписа.

Ще се опитаме да привлечем доброволци за морална и духовна подкрепа на пациентите. Доброволци от общността ще могат да поемат някои дейности извършвани в лечебното заведение, като: Четене на книги; извеждане на пациент на разходка; разговори; развлекателни занимания и др.

Желаещите да положат доброволен труд в хосписа да се свържат с администрацията на тел. 0361/6 83 06 или е-mail: hospiskj@abv.bg

Хоспис „Добролюбие“ благодари на екипа на закусвалня „Престиж“!