През октомври 2018 година година се навършват 10 години от институциализирането на Хоспис “Добролюбие“, като дъщерно дружество на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД. Хосписът е изграден по проект на Програма ФАР.

Във връзка с юбилея екипа на хосписа ще организира редица инициативи, в които ще участват пациенти и техните семейства, партниращи на лечебното заведения организации, граждани, медии и др.

Стартираме с инициативата „Сготви за баба“. В тази инициатива ще се включат различни организации. На професионалните празници на различните гилдии/лекари, журналисти, художници, полицаи, учители, строители, хотелиери и т.н./ ще се готвят ястия за пациентите на хосписа. Гозбите ще се приготвят от представители на съответната професионална организация.

Първата проява е със съсловната организация на Професионалистите по здравни грижи. Председателят на регионалната структура на БАПЗГ – Росица Генчева – се слави като изкусен кулинар и ще вдигне високо летвата за следващите участници в инициативата.

Професионална готварска печка осигури „Имерис Минералс България“ АД/Бентонит/.
Дарител, пожелал анонимност, осигурява продуктите за гозбата – телешко варено.

До края на октомври 2018 г. ще се организират и инициативи, свързани с проблемите на възрастните хора, както и проблемите на институциите, полагащи грижи за тях.

Ще има мероприятия, свързани благотворителната дейност на арт галерия „Милосърдие“, която е разположена в хосписа.

Ще се опитаме да привлечем доброволци за морална и духовна подкрепа на пациентите. Доброволци от общността ще могат да поемат някои дейности, извършвани в лечебното заведение, като: Четене на книги; извеждане на пациент на разходка; разговори; развлекателни занимания и др.

Желаещите да подкрепят инициативата да се обадят в администрацията на хосписа на тел. 0361/6 83 06.