През април 2010г. под мотото „Милосърдие, чрез изкуство” в хотел „Главатарски хан” се разкри арт стена „Милосърдие” с картини на местния художник Христо Габеров.