Кметът на община Кърджали – инж. Хасан Азис – бе отличен с приз “Добролюбие” за постоянната си подкрепа при развитието и укрепването като институция на хоспис “Добролюбие”.Наградата му бе връчена вчера по време на тържественото заседание на Общински съвет Кърджали от управителя на хосписа Здравко Карамитрев.

Широката обществена подкрепа подпомогна хоспис “Добролюбие” да направи първите си крачки и да се превърне в една отлична европейска практика, каза управителя Здравко Карамитрев. Той подчерта, че подкрепата на кърджалийският градоначалник е започнала още с реализирането на проекта, по който се осъществи идеята за изграждането на хосписа, преминала е през благотворителните дни “Партньорство за по-добър живот” и продължава до днес.

Приз “Добролюбие” представлява малка пластика, вплитаща в себе си символи, изразяващи хуманната и милосърдна мисия на институцията. Той е изработен от художника Емил Пенчев и ще се присъжда за особено високи заслуги в развитието на хоспис “Добролюбие” и интегрирането на хосписните и палиетивните грижи в здравната система.

Призът е учреден от ръководството на хоспис “Добролюбие” по повод първата годишнина на социалното заведение, която съвпадна и с Деня на Кърджали – 21 октомври.

Вчера той бе връчен за първи път.

Негов носител стана и д-р Тодор Черкезов – управител на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски”, човекът дръзнал първи да изгради хоспис в Многопрофилна болница.