През месец май 2009 г. бяха реализирани благотворителни дни под мотото “За един по-достоен живот”.

Партниращата организация „Ротари клуб” Кърджали дари рекламно съоръжение – билборд, който бе разположен на разделителната линия на ул. „Сан Стефано” срещу кафе „Blue” в гр. Кърджали.

Билбордът ще бъде отдаван на фирми и организации с цел набиране на средства за намаляване себестойността на услугите. По този начин ще се подпомогне осигуряването на достъпни, дългосрочни и качествени медико-социални услуги.

В тази връзка се обръщаме към Вас с молба да се включите в тази хуманна инициатива и чрез наемане на рекламното съоръжение да подпомогнете хората в неравностойно положение.