Цената за леглоден се определя от тежестта на състоянието и местожителството, както следва:

Пациенти от област Кърджали
постоянен адрес (по лична карта)
от 25 до 27 лева
за всеки леглоден
Пациенти от други области
постоянен адрес (по лична карта)
от 28 до 30 лева
за всеки леглоден

Забележка:

Лекарства и консумативи, необходими за лечение и обгрижване на пациентите, не влизат в цената за леглоден.
Изключение правят описаните в договора за прием.