Медицински грижи

 1. Лекарски визитации (общ статус, назначения на терапия и изследвания, контрол на болка и други) – при нужда;
 2. Сестрински визитации – ежедневни.

Медицински манипулации

 1. Предписани от лекаря:
 • инжекции – подкожна, в кожна, мускулни, венозни, венозни вливания;
 • превръзки;
 • сваляне на конци;
 • обработки на рани;
 • вземане на кръв, урина и други секрети за изследване;
 • промивка и сваляне на катетър и др.
 1. Сестрински манипулации – според състоянието на пациента:
 • термометриране;
 • измерване на кръвно налягане;
 • изследване и регистриране на пулс и дишане;
 • наблюдение и грижи за уриниране;
 • наблюдение и грижи за дефекация – клизми;
 • прилагане на лекарствени средства през уста, уши, очи, нос и кожа.

Общи хигиенни грижи

 1. Дневен тоалет – миене, бръснене, миене на глава и др.;
 2. Къпане на болен;
 3. Хранене на болен – подпомагане при хранене, хранене чрез сонда;
 4. Грижи за кожа и кожни гънки, противодикубитусен тоалет;
 5. Специален тоалет на очи, уши, уста, нос;
 6. Преобличане на болен;
 7. Смяна на постелачно бельо;
 8. Поддържане на санитарни порядки в стаята на болния – почистване, дезинфекция и др.

Социални грижи

 1. Осигуряване на достъп до обществен ресурс:
 • медико-социални консултации за хора с увреждания;
 • осигуряване на медицински помощни средства.
 1. Подпомагане на болния и семейството му:
 • за социална интеграция в общността;
 • за общуването с регионални власти, социални грижи, здравни институции, близки и др.

Емоционална и духовна подкрепа

 1. Разговори с пациента и семейството му;
 2. Индивидуална и семейна психотерапия;
 3. Осигуряване на емоционален и духовен комфорт в края на житейския път на пациента – чрез духовно лице.

Обучение

 1. Обучение на пациента – поведение при определени заболявания (опасности и рискове);
 2. Обучение на близките на болния – хигиенни грижи при болен с катетър, стома, стомашна сонда и др. (опасности и рискове);
 3. Обучение на доброволци – общи хигиенни грижи и социално подпомагане на терминално болни.