Хоспис „Добролюбие” осъществява дейност по предоставяне и ремонт на медицински изделия, предназначени за хора с увреждания. Помощните средства се осигуряват по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания и Наредба №2 на МТСП.

Всички помощни средства се осигуряват БЕЗВЪЗМЕЗДНО.

От услугата могат да се възползват, както пациенти на хосписа така и граждани от цялата страна, отговарящи на изискванията на закона.

Помощни средства за хора с увреждания:

  • инвалидни колички;
  • антидекубитални дюшеци;
  • тоалетни столове;
  • патерици;
  • проходилки;
  • бастуни;
  • резервни части и консумативи;
  • консултативна помощ.