Хоспис „Добролюбие” осъществява палиативни грижи за терминално болни и техните семейства.

В края на 2011 година, след промяна в Закона за лечебните заведения, хосписът се регистъра като хоспис за палиативни грижи. Освен това министерство на здравеопазването промени Наредба №40, с което се даде възможност хосписите да подписват договор с НЗОК за изпълнение на КП №297 „Палиативни грижи при онкологично болни”.

  • Хоспис „Добролюбие” осъществява палиативни грижи за терминално болни и техните семейства.
  • В края на 2010г., след промяна в Закона за лечебните заведения, хосписът се регистрира като заведение за палиативни грижи. Освен това Министерството на здравеопазването промени Наредба №40, с което се даде възможност на хосписите да подписват договор с НЗОК за изпълнение на клинична пътека №297 „Палиативни грижи при онкологично болни”. Клиничната пътека осигурява 20 дни в рамките на 6 месеца при терминална фаза на онкологично заболяване.
  • През 2012г. хосписът подписа договор за палиативни грижи.
  • От 2016г. договорът с НЗОК е прекратен.