Хоспис "Добролюбие", град Кърджали

С УЮТ И ТОПЛИНА

Мисия на хосписа:

 • да осъществява дейност, необходима за повишаване качеството на живота при хора с медико-социални проблеми и терминални състояния;
 • да подпомогне пациентите и техните близки и да намали страданията им;
 • да облекчи болката и да осигури физически и духовен комфорт;
 • да осигури достоен край на жизнения път.

„Удължен живот без качество е една никому ненужна награда“
Проф. Ишикава

Основни цели на хосписа:

 • повишаване качеството на живот на хора, които са болни от неизлечими болести в терминална фаза и подпомагане семействата им;
 • комплексни хосписни грижи за болни, чието състояние не се влияе от методите на съвременната медицина;
 • контрол на болката и психологическа, социална и духовна помощ;
 • интеграция на палиативните грижи в здравната система в България.

Хосписът има специфични функции, чрез които осигурява нещо повече от медицинска помощ. Той предоставя широкообхватни грижи на пациентите и техните семейства.

В услуга на лица с хронични инвалидизиращи заболявания, терминални състояния и медико-социални проблеми

Хоспис “Добролюбие” ЕООД гр. Кърджали регистрирано съгласно клаузите на ТЗ и ЗЛЗ, като еднолично дружество с ограничена отговорност. Едноличен собственик на капитала е МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали.
Хосписът извършва своята дейност на основание Методично указание № 3 на МЗ от 29.03.2000 г. за устройството и дейността му като лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват палиативни грижи за терминално болни пациенти, социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане, както и извършване на сделки, необходими за осъществяване на дейността и обслужването на пациентите.

Местонахождението на хосписа е на бул. „Беломорски” № 53, в сградата на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали. Лечебното заведение ползва помещения, собственост на болницата.

Хоспис „Добролюбие” ЕООД се състои от следните структурни единици:

 1.  Медицински сектор включващ:
  • База-1 с 16 легла, разположена на ет. 4 в старата сграда на болницата, над АГ отделение;
  • База-2 с 24 легла, разположена на ет. 4 в новата сграда на болницата, срещу Травматологично отделение.
  • Двете бази разполагат със следните помещения: лекарски кабинет; манипулационна; рехабилитационна зала; дневна; столова; администрация и помощни помещения.
 2. Административно-стопански и транспортен сектор, съвместен с този на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД.

В двете бази на хосписа има общо 40 легла.

От откриването на хосписа се оформят и развиват следните направления:

 1. Направление хоспис/палиативни грижи
  • Хоспис „Добролюбие” осъществява палиативни грижи за терминално болни и техните семейства.
  • В края на 2010г., след промяна в Закона за лечебните заведения, хосписът се регистрира като заведение за палиативни грижи. Освен това Министерството на здравеопазването промени Наредба №40, с което се даде възможност на хосписите да подписват договор с НЗОК за изпълнение на клинична пътека №297 „Палиативни грижи при онкологично болни”. Клиничната пътека осигурява 20 дни в рамките на 6 месеца при терминална фаза на онкологично заболяване.
  • През 2012г. хосписът подписа договор за палиативни грижи.
  • От 2016г. договорът с НЗОК е прекратен.
 2. Направление социални дейности:
  • Хоспис “Добролюбие” осъществява дейност по предоставяне и ремонт на медицински изделия, предназначени за хора с увреждания. Помощните средства се осигуряват по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания и Наредба №2 на МТСП. Всички помощни средства се осигуряват безвъзмездно. От услугата могат да се възползват както пациенти на хосписа, така и граждани от цялата страна, отговарящи на изискванията на закона.
 3. Направление Грижа за грижата:
  • Поради липсата на обществен ресурс за хосписите и стремежа за запазване на социалната функция на институцията, това направление се превърна в приоритет за хосписа.
  • Организират се множество инициативи, които целят популяризиране на грижите, изграждане на критично отношение на подрастващите към проблемите на застаряващото население и набиране на средства за намаляване себестойността на услугите. По този начин се подпомага постигането на устойчив социален модел осигуряващ достъпни, дългосрочни и качествени хосписни и палиативни грижи.

Хосписът приема пациенти по утвърден ценоразпис на услугите, включващ цена за леглоден и допълнителни услуги.

Наши партньори

Детско движение „Ръка за помощ”

Членовете на движението популяризират същността на палиативните грижи сред младото поколение и набират доброволци за работа в хосписа, вземат участие при провеждането на презентациите, разпространяват брошури и подпомагат провеждането на анкетни проучвания.

Ротари клуб, гр. Кърджали

 

Международна Академия по Информатизация - Българско регионално отделение, гр. София.

Организация с голям опит в теоретичното и практическо обучение по мениджмънт.

Вестник „Нов живот”, гр. Кърджали

 

Св. ап. Лука – настоятелство на лечебно заведение кооперация хоспис-Кърджали

да привлича обществения интерес и подкрепа за дейността ни

Инициативи, подкрепяни от общността:

 • "Ръка за помощ” - 04.2008г.
 • „За един по-достоен живот” - 05.2009г.
 • "Арт галерия „Милосърдие” - 05.2009г.
 • „Поставяне на билборд” - 05.2009г.
 • „Салон за красота” - 04.2010г.
 • „Грижа за грижата” - 10.2011г.
 • „Милосърдие, чрез изкуство” - 10.2012г.
 • „Изграждане на алея Добролюбие” - 10.2013г.
 • „Сготви за баба“ - 11.2018г.
 • „Коледни инициативи” - редовно.
 • „Великденски инициативи” - редовно.

Искате да разберете повече за услугите, които предлагаме?